Sydliga breddgrader 26 mars

Blek hud möter ljus 

Solfångare mot söder

Hållbar energi